...

Tijdens een mediane follow-up van 5,85 jaar zijn 23.308 patiënten een eerste keer in het ziekenhuis opgenomen wegens hartfalen en dat risico was hoger bij gebruik van NSAID's (OR 1,43; 95% BI: 1,27-1,63). De OR was 1,48 (1,10-2,00) met diclofenac (gebruikt door 3,3% van de patiënten) en 1,46 (1,26-1,69) met ibuprofen (gebruikt door 12,2% van de patiënten), maar de verschillen waren niet significant bij gebruik van naproxen of celecoxib, waarschijnlijk omdat er maar weinig patiënten die geneesmiddelen gebruikten (respectievelijk 0,9% en 0,4% van de patiënten).Twee punten om te onderstrepen:• Er is geen correlatie vastgesteld bij patiënten bij wie de diabetes goed onder controle waren (normaal HbA1c-gehalte, dus < 6,5% of 48 mmol/mol).• Er is geen correlatie vastgesteld bij patiënten jonger dan 65 jaar, maar wel een sterke correlatie bij 65-plussers. Een gelegenheid om eraan te herinneren dat NSAID's bij 65-plussers vaker een maag-darmperforatie en -bloeding veroorzaken, zeer vaak zeer slecht door de nieren worden verdragen en zeer problematisch zijn bij patiënten die cardiovasculaire geneesmiddelen innemen (vooral ACE-remmers, angiotensine II-receptorantagonist, diuretica, plaatjesremmers en anticoagulantia). En laat dat net geneesmiddelen zijn die type 2-diabetespatiënten vaak innemen.Het betreft een observatieonderzoek, dat dus geen uitspraken kan doen over een eventueel oorzakelijk verband. Maar het loont toch de moeite er rekening mee te houden bij het voorschrijven van NSAID's bij oudere type 2-diabetespatiënten en patiënten bij wie de type 2-diabetes slecht onder controle is.