...

Op het ACC 2022 (2-4 april, Washington DC) zijn de resultaten gepresenteerd van een studie die gebaseerd is op de gegevens van het International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium, een organisatie die sinds de jaren zeventig prospectief informatie bijhoudt over de cardiovasculaire risicofactoren en de evolutie van de gezondheidstoestand van de deelnemers, die bij inclusie in de studie gemiddeld 12 jaar oud waren. De studie werd tegelijk online gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.Van bijna 40.000 kinderen waren gegevens op volwassen leeftijd beschikbaar. 4,1% heeft een cardiovasculair accident ontwikkeld (gemiddeld op de leeftijd van 47 jaar) en 0,8% is eraan gestorven.Voor elke risicofactor apart was het risico op een letaal cardiovasculair accident op volwassen leeftijd hoger naarmate die risicofactor tijdens de kinderjaren meer uitgesproken was. Zo was de incidentie van een al dan niet dodelijk cardiovasculair accident 3-8% hoger in geval van obesitas tijdens de kinderjaren dan als het gewicht normaal was. De incidentie was ongeveer 4-8% hoger in geval van hypertensie tijdens de kinderjaren dan als de bloeddruk normaal was. De risicoscore bij combinatie van meerdere risicofactoren correleerde met het optreden van cardiovasculaire accidenten op volwassen leeftijd. Die correlatie was dosisafhankelijk: de incidentie van hart- en vaataandoeningen steeg met de risicoscore.Uiteraard hangt veel af van de mate dat risicofactoren worden ontdekt en van hoe ze worden aangepakt, maar de bewijzen zijn zo duidelijk dat we kinderen, adolescenten en jongvolwassenen ertoe zouden moeten aanzetten een levenswijze te volgen die gezond is voor het hart.Naar D.R. Jacobs Jr et al. N Engl J Med. 4 april 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2109191