...

Door de coronapandemie is de studie in april 2020 stopgezet na rekrutering van 2.571 patiënten (58% van het aanvankelijk voorziene aantal, gemiddelde leeftijd: 60 jaar, 18% vrouwen). Tijdens de geëvalueerde vier griepseizoenen (oktober 2016 tot februari 2020) is een van de items van het primaire eindpunt opgetreden bij 67 patiënten (5,3%) van de vaccingroep en 91 patiënten (7,2%) van de placebogroep (HR 0,72; 95% BI 0,52-0,99; p = 0,040). Het verschil is vooral toe te schrijven aan de daling van de sterfte ongeacht de doodsoorzaak (vaccin 2,9% [n = 37], placebo 4,9% [n = 61], HR 0,59; 95% BI 0,39-0,89; p = 0,010) en vooral de cardiovasculaire sterfte (vaccin 2,7% [n = 34], placebo 4,5% [n = 56], HR 0,59; 95% BI 0,39-0,90; p = 0,014). In de incidentie van myocardinfarct werd geen verschil vastgesteld (vaccin 2,0% [n = 25], placebo 2,4% [n = 29], HR 0,86; 95% BI 0,50-1,46; p = 0,57). De resultaten pleiten dus voor griepvaccinatie van patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een infarct, en onderstrepen het belang ervan bij alle patiënten met coronair lijden.Naar de presentatie tijdens de hotlinesessie van Ole Fröbert: IAMI: Influenza vaccination After Myocardial Infarction randomised trial. https://www.youtube.com/watch?v = 8a61PnQybs4