...

Een Amerikaanse multicentrische gerandomiseerde, gecontroleerde studie van zes maanden bij 150 volwassen patiënten van gemiddeld 59 jaar (72% vrouwen) met een gemiddeld HbA1c-gehalte van 6,16% ± 0,30% (spreiding 6,0-6,9%) die geen antidiabetica kregen, geeft een antwoord op die vraag (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.38645).De proefpersonen werden gerandomiseerd naar een koolhydraatarme voeding (n = 75, streefdoel netto < 40 gram koolhydraten per dag tijdens de eerste drie maanden en daarna netto < 60 gram per dag gedurende de volgende drie maanden) plus dieetadviezen of de gebruikelijke voeding (n = 75). Het primaire eindpunt was de verandering van het HbA1c-gehalte na zes maanden. Het primaire eindpunt kon worden geanalyseerd bij 142 proefpersonen.Na zes maanden was het HbA1c-gehalte significant sterker gedaald in de groep die een koolhydraatarme voeding kreeg, dan in de groep die een normale voeding kreeg: netto verschil 0,23% (95% BI: 0,32-0,14, p < 0,001). Ook de nuchtere glykemie was beduidend sterker gedaald: netto verschil 10,3 mg/dl (95% BI: 15,6-4,9, p < 0,001). Dat wijst er dus op dat een koolhydraatarme voeding nuttig zou kunnen zijn bij de preventie én de behandeling van type 2-diabetes.We mogen echter niet overhaast besluiten dat enkel een beperking van de hoeveelheid koolhydraten volstaat om de ontwikkeling van diabetes te vermijden of om te kunnen wachten met antidiabetica bij een beginnende diabetes. De patiënten die het koolhydraatarme dieet volgden, waren immers flink vermagerd met gemiddeld 5,9 kg (4,4 tot 7,4 kg, p < 0,001). De vorsers geven zelf toe dat ze er niet in geslaagd zijn de effecten van een koolhydraatarm dieet te analyseren los van de vermagering.