...

De vorsers hebben de verslagen doorgenomen van 283 014 ziekenhuisopnames van 1998 tot 2013 wegens een myocardinfarct, die zijn geregistreerd in SWEDEHEART, het Zweedse register van eenheden voor cardiologie. De twee weken voor en na een vakantie werden gedefinieerd als controleperiodes. Voor sportevenementen werd de controleperiode gedefinieerd als dezelfde periode één jaar voor en één jaar na de wedstrijd. De incidentie van optreden van een myocardinfarct was hoger tijdens de kerstvakantie (Kerstmis en Nieuwjaar) en de zomervakantie: respectievelijk 15% en 12% hoger dan in de controleperiode. Bij verdere analyse was kerstavond veruit de dodelijkste dag (37% hoger risico dan in de controleperiode). En de incidentie was maximaal rond 22 uur, dus als de feestmaaltijd volop bezig is.Het risico steeg vooral bij 75-plussers en bij patiënten met diabetes of coronairlijden."Een acute episode van woede, angst, droefheid, verdriet en stress verhoogt het risico op myocardinfarct. Dat verklaart waarschijnlijk het hogere risico in onze studie", schrijven de vorsers in de Daily Mail.Er werd geen hoger risico waargenomen tijdens sportevenementen of de paasvakantie. Nog een andere vaststelling: een hartinfarct deed zich ook vaker voor 's morgens en 's maandags. (referentie: British Medical Journal, 12 december 2018, doi: 10.1136/bmj.k4811)https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4811