...

Dat gebeurde nadat was vastgesteld dat omega 3-vetzuren waarschijnlijk geen positief effect zouden hebben op het samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA, coronaire revascularisatie en instabiele angina pectoris waarvoor een ziekenhuisopname vereist was. Na optreden van 1.384 van de voorziene 1.600 cardiovasculaire accidenten bedroeg de incidentie van optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt 12% in de omega 3-groep en 12,2% in de placebogroep.De OMEMI-studie (2) heeft het effect van omega 3-vetzuren (EPA 930 mg en DHA 660 mg per dag) op het primaire samengestelde eindpunt van myocardinfarct, niet-geprogrammeerde revascularisatie, CVA, ziekenhuisopname wegens hartfalen en overlijden ongeacht de doodsoorzaak na twee jaar vergeleken met dat van een placebo (maisolie) bij iets meer dan 1.000 patiënten (gemiddelde leeftijd 75 jaar) die twee tot acht weken voor inclusie in de studie een myocardinfarct hadden doorgemaakt.Een van de items van dat samengestelde eindpunt is opgetreden bij 108 patiënten (21,4%) van de omega 3-groep en bij 102 patiënten (20,0%) van de placebogroep (HR 1,08; 95% BI: 0,82-1,41; p = 0,60).De Vital Rhythm Trial (3) is een prospectieve, dubbelblinde studie over primaire preventie die werd uitgevoerd bij bijna 26.000 Amerikaanse patiënten van gemiddeld 67 jaar. Noch dagelijkse supplementen van omega 3-vetzuren (EPA 460 mg/DHA 380 mg) noch vitamine D3 (2.000 IE) verlaagden het risico op paroxismale of persisterende atriumfibrillatie.Naar de presentaties van A Lincoff (1), AA Kalstad (2) en C Albert (3), American Heart Association (AHA) virtual meeting 2020.