...

Vroeger onderzoek had al een verband aangetoond tussen de cardiovasculaire sterfte en lichamelijke tekenen van veroudering zoals kaalhoofdigheid, de plooien in de oorlel en xanthelasmata, ongeacht de leeftijd en andere typische risicofactoren.De lijst van gezichtstrekken die markers van de cardiovasculaire gezondheid zouden kunnen zijn, kan nu worden aangevuld met voorhoofdsrimpels, althans volgens de VISAT-studie (Vieillissement, Santé et Travail), die onlangs op het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in München werd gepresenteerd.Prof. Yolande Esquirol en collegae hebben voor hun prospectieve, longitudinale studie het aantal en de diepte van de voorhoofdsrimpels gemeten bij 3221 vrijwilligers die op het ogenblik van het onderzoek 32, 42, 52 of 62 jaar oud waren. Ze gebruikten daarvoor een score van 0 (geen rimpels) tot 3 (tal van diepe rimpels).Tijdens een follow-up van 20 jaar zijn 233 deelnemers overleden: 2,1% van de mensen met een score van 0, 6,6% van de mensen met een score van 1 en 15,2% van de mensen met een score van 2 of 3. Het overlijdensrisico was dus 2- tot 3-maal hoger bij de mensen met een score van 2 of 3 dan bij de mensen met een score van 0 en was tweemaal hoger dan bij de mensen met een score van 1.Na correctie voor verschillende parameters waren de verschillen echter niet meer significant op de cardiovasculaire sterfte na: de sterfte was bijna tienmaal hoger bij de mensen met veel diepe rimpels (score 2 of 3) dan bij mensen met een score van 0.De cijfers spreken voor zich: hoe talrijker en dieper de rimpels, des te hoger is de cardiovasculaire sterfte. De auteurs schuiven twee hypothesen naar voren om dat verband te verklaren. Een eerste hypothese stelt dat de vorming van rimpels een teken zou kunnen zijn van oxidatieve stress en afwijkingen van het collageen. Die twee factoren spelen ook mee bij atherosclerose. De tweede hypothese stelt dat de bloedvaatjes in het voorhoofd vatbaarder zouden kunnen zijn voor atherosclerose.Voorhoofdsrimpels zouden dus een van de eerste tekenen van veroudering van de bloedvaten kunnen zijn en zouden dus een eenvoudige, snelle en goedkope cardiovasculaire risicomarker kunnen zijn, tenminste als die resultaten door andere studies worden bevestigd. (referentie: European Society of Cardiology, Congress news, 26 augustus 2018)https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/link-between-forehead-wrinkles-and-cardiovascular-death