...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van meer dan een half miljoen vrijwilligers van 40 tot 69 jaar die door de Biobank in het Verenigd Koninkrijk werden gerekruteerd tussen 2006 en 2010. Die hebben diverse biologische monsters gegeven evenals informatie over de medische voorgeschiedenis.Na een follow-up van zeven jaar werden 9054 gevallen van hart- en vaatlijden (34% vrouwen), 5782 gevallen van coronairlijden (28% vrouwen) en 3489 gevallen van cerebrovasculair accident (43% vrouwen) geregistreerd in een cohorte van 267 440 vrouwen en 215 088 mannen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis bij inclusie in de studie.Het observationele onderzoek leert dat een vroege menarche, een vroege menopauze, een jonge leeftijd bij de eerste geboorte, zwangerschapscomplicaties zoals een miskraam of een doodgeboorte en een hysterectomie onafhankelijk correleren met een hoger risico op hart- en vaataandoeningen later in het leven.De wetenschappers hebben met name vastgesteld dat vrouwen die hun eerste menstruatie hadden gekregen voor de leeftijd van 12 jaar, 10% meer risico liepen om ooit een hartziekte of een CVA te krijgen dan vrouwen bij wie de eerste menstruatie is opgetreden op de leeftijd van 13 jaar of later. De vrouwen bij wie de menstruatie is weggevallen voor de leeftijd van 47 jaar, liepen een derde (33%) meer risico op hart- en vaataandoeningen.De auteurs pleiten dan ook voor een regelmatige screening van vrouwen die beantwoorden aan het risicoprofiel.(referentie: Heart, 15 januari 2018, doi: 10.1136/heartjnl-2017-312289)