...

Volgens een consortium van artsen uit de hele wereld die gespecialiseerd zijn in infectieziekten, immunologie en genetica, "is de ernst van een sars-CoV-2-infectie zeer uiteenlopend, gaande van een asymptomatische infectie tot een potentieel letale ziekte."Ze stellen vast dat ongeveer 20 % van de patiënten met een zeer ernstige Covid-19 aangeboren afwijkingen van of autoantistoffen tegen type I-interferonen vertoont. De genetische en immunologische determinanten van resistentie tegen het virus zijn echter niet bekend. De klinische variabiliteit van de respons op een infectie is mogelijk te verklaren door genetische factoren.Om die hypothese te toetsen, beschrijven ze gevallen waarbij slechts één lid van een gezin niet geïnfecteerd is, terwijl alle andere leden ziek zijn geworden, of waarbij mensen niet ziek worden hoewel ze in een hoogrisico-omgeving werken.De wetenschappers schrijven ook dat bepaalde factoren een verklaring zouden kunnen vormen voor de variabiliteit van de respons op een sars-CoV-2-infectie. Zo zouden volgens sommige rapporten mensen met bloedgroep O minder ziek worden na infectie. Volgens andere studies zouden bepaalde eiwitten die het lichaam produceert, meer of minder actief zijn als ze het virus tegenkomen. Ook is vastgesteld dat het sars-CoV-2 eiwitten zoals ACE2 en TMEM41B nodig heeft. Bij mensen die die eiwitten niet hebben, kan het virus zich niet vermenigvuldigen.De auteurs zijn ervan overtuigd dat asymptomatische patiënten specifiek zouden moeten worden onderzocht en dat het wenselijk zou zijn een grote studie naar de variabiliteit van de respons op een sars-CoV-2-infectie te onderzoeken. Zo'n studie zou moeten worden uitgevoerd bij mensen die denken dat ze door het virus zouden moeten zijn geïnfecteerd, en zou met name leden van een gezin moeten rekruteren waarvan één lid niet geïnfecteerd wordt. In feite zijn ze zo'n studie al gestart en hebben ze al 400 vrijwilligers gerekruteerd die beantwoorden aan de vereiste criteria.De leden van het consortium concluderen dat gezien de aard van de pandemie het sars-CoV-2 niet zo gemakkelijk zal verdwijnen. De wetenschappelijke gemeenschap zou moeten achterhalen waarom de reactie op het virus zo kan verschillen van de ene mens tot de andere. Dat alles zou ons op het spoor kunnen zetten van nieuwe middelen om de ziekte te voorkomen of te behandelen. (Bron: Nature Immunology, 18 oktober 2021, doi: 10.1038/s41590-021-01030-z)