...

De Cochrane Collaboration heeft een meta-analyse uitgevoerd van 23 gerandomiseerde, gecontroleerde, vergelijkende studies uitgevoerd bij minstens 100 patiënten met hypertensie gedurende minstens twee jaar. In het totaal ging het om 153.849 patiënten met hypertensie. Er was geen significant verschil in de totale sterfte tussen calciumantagonisten en andere antihypertensiva.Een behandeling met calciumantagonisten correleerde metDie gegevens kunnen zeker helpen bij de keuze van een behandeling op maat. De bewijskracht is echter maar zwak of hooguit matig. De vorsers vinden het dan ook wenselijk andere studies uit te voeren, die calciumantagonisten vergelijken met andere antihypertensiva bij patiënten met verschillende stadia van hypertensie, van uiteenlopende leeftijd en met verschillende comorbiditeit (met name diabetes). J Zhu et al. Cochrane Database Syst Rev. 9 jan 2022; 1: CD003654. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003654.pub6