...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van de 8.546 zwaarlijvige diabetespatiënten die tussen 2007 en 2015 waren geopereerd (gemiddelde leeftijd 48 ± 10 jaar, 62% vrouwen, gemiddelde BMI 42,2 ± 5,8 kg/m2). Een remissie werd gedefinieerd als 'geen inname van antidiabetica'. 77% van de patiënten nam geen antidiabetica meer in twee jaar na bariatrische chirurgie; na vijf jaar was dat 70%. Het percentage complete remissie ((HbA1c < 6% zonder behandeling) was 58% na twee jaar en 47% na vijf jaar.In beide gevallen was de waarschijnlijkheid van remissie groter als de diabetes minder lang bestond en als de patiënten niet waren behandeld met insuline.De vorsers concluderen dat de waarschijnlijkheid van remissie afhangt van de duur van de diabetes voor de operatie. Dat is een waardevol gegeven bij het analyseren van de risico-batenverhouding van bariatrische chirurgie. Chirurgie moet prioritair worden voorgesteld aan patiënten bij wie de kansen op remissie het hoogst zijn.A Jans et al. PLoS Med. 2019 Nov 20; 16(11): e1002985. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id = 10.1371/journal.pmed.1002985