...

In Circulation, het tijdschrift van de AHA, wordt een overzicht gegeven van onze kennis over het verband tussen medicinaal en creatief gebruik van cannabis en hart- en vaataandoeningen.Volgens de AHA kan cannabis gunstige therapeutische effecten hebben en bijvoorbeeld de spasticiteit bij multipele sclerose verminderen, maar heeft cannabis weinig heilzame cardiovasculaire effecten. Omgekeerd zou cannabis volgens observationele studies negatieve effecten op de gezondheid kunnen hebben en vooral hart- en vaataandoeningen veroorzaken.Volgens de wetenschappers kan het roken en inademen van cannabis interfereren met de medicatie en een hartstilstand en CVA uitlokken.Volgens sommige studies kan tetrahydrocannabinol (THC), de psychoactieve stof waardoor men zich high voelt, bij het roken van cannabis binnen een uur hartritmestoornissen veroorzaken zoals tachycardie, ventriculaire extrasystolen, atriumfibrillatie en ventriculaire ritmestoornissen. THC blijkt ook het sympathische zenuwstelsel te stimuleren, waardoor de hartfrequentie stijgt, het hart meer zuurstof nodig heeft, de bloeddruk stijgt in liggende houding en het endotheel wordt aangetast. Bij bestaande ritmestoornissen of hartziekte is het risico bij gebruik van cannabis nog groter.In studies met cannabidiol (CBD), een andere belangrijke stof in cannabis waar men niet high van wordt en die geen intoxicatie veroorzaakt, werden een daling van de hartfrequentie en de bloeddruk, meer vasodilatatie en minder ontstekingsverschijnselen waargenomen.De AHA verwijst nog naar twee recente studies. Volgens één studie gebruikte 6% van de patiënten jonger dan 50 jaar die een infarct hadden doorgemaakt, cannabis. En volgens de andere studie lopen mensen van 18-44 jaar die cannabis gebruiken, een hoger risico op CVA dan mensen die geen cannabis gebruiken."De meeste studies zijn evenwel observationele, retrospectieve kortetermijnstudies. Die kunnen wel tendensen in het licht stellen, maar kunnen nooit een oorzakelijk verband bewijzen", legde prof. Robert L. Page uit.Prof. Page, farmacoloog en belangrijkste auteur van het advies van de AHA, vindt dat er dringend nood is aan nieuwe wetenschappelijke studies naar het verband tussen het gebruik van cannabis en de gezondheid van het hart. Nu meerdere staten in de USA cannabis voor medische en recreatieve doeleinden hebben goedgekeurd en het gebruik ervan in de USA stijgt, moeten we dringend een antwoord op die vraag kunnen geven. (referenties: Circulation, 5 augustus 2020, doi:10.1161/CIR.0000000000000883, en American Heart Association News, 5 augustus 2020)