...

Vorsers van de University of Buffalo hebben het verband onderzocht tussen suikerhoudende frisdranken en de totale sterfte en de sterfte aan borstkanker bij 927 vrouwen met borstkanker die hadden deelgenomen aan de Western New York Exposures and Breast Cancer Study. De mediane duur van follow-up was 18,7 jaar. De frequentie van consumptie van suikerhoudende frisdranken tijdens de laatste 12-24 maanden voor het diagnosticeren van borstkanker werd geraamd met een vragenlijst. 386 (41,7%) vrouwen zijn tijdens de follow-up gestorven. Het percentage vrouwen dat had verklaard dat ze vaak suikerhoudende frisdranken gebruikten, was hoger bij de overleden vrouwen dan bij de vrouwen die op het einde van de follow-up nog in leven waren. De correlatie bleef overeind na inclusie van light frisdranken als variabele.De totale sterfte was 62% hoger en de sterfte aan borstkanker was 85% hoger bij de vrouwen met borstkanker die minstens vijf keer per week suikerhoudende frisdranken dronken, dan bij de vrouwen die zelden of nooit suikerhoudende frisdranken dronken.Bij subgroepanalyse werd vastgesteld dat de statistische correlatie tussen de sterfte en de consumptie van suikerhoudende frisdranken niet werd teruggevonden bij vrouwen met een ER-negatieve borstkanker, bij vrouwen met een lagere BMI dan gemiddeld en bij postmenopauzale vrouwen. Die informatie is allicht belangrijk bij het onderzoek naar de biologische en fysiologische oorzaken van het schadelijke effect van consumptie van suikerhoudende frisdranken.Die observatiestudie treedt de huidige richtlijnen bij die aanraden de consumptie van suikerhoudende frisdranken te verlagen, ook bij vrouwen met borstkanker."Gewone suikerhoudende frisdranken zijn de belangrijkste bron van suiker en calorieën naast de voeding, maar bevatten geen andere stoffen met een hoge voedingswaarde", commentarieerde Nadia Koyratty. "Ze bevatten grote hoeveelheden sacharose en fructose, waardoor de glykemische belasting hoger is dan met andere voedingsmiddelen en dranken. Hogere concentraties van glucose en insuline kunnen ziektes veroorzaken die correleren met een hoger risico op borstkanker."(referentie: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2 maart 2021, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1242)