Alles over K.

In dit multicentrisch onderzoek werden 345 patiënten met een recidief van ovariumcarcinoom behandeld met carboplatine-gepegyleerd liposomaal doxorubicine-bevacizumab (= de experimentele groep) en 337 met de klassieke carboplatine-gemcitabine-bevacizumabbehandeling (= de standaardgroep). De behandeling werd toegediend tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

In deze open-label, multi-institutionele (15 centra), gerandomiseerde fase 3-studie, werd bij 145 patiënten, die een curatieve gastrectomie voor reseceerbare maagkanker (T3 of hoger) ondergingen een extensieve peroperatieve peritoneale lavage uitgevoerd, bij middel van minimum tien spoelingen met 1 liter warme fysiologische vloeistof (de lavagegroep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.