...

De behandeling bestond uit cisplatine (80 mg/m2, op de eerste dag) plus capecitabine (1.000 mg/m2, tweemaal per dag gedurende 14 dagen), elke drie weken, en ofwel ramucirumab (8 mg/kg) (ramucirumabgroep: n = 326) of placebo (placebogroep: n = 319) op dag 1 en 8, om de drie weken.Men noteerde een verbetering van de, door de investigator beoordeelde, progressievrije overleving in de ramucirumabgroep in vergelijking met placebo. Deze bedroeg 5,7 maanden (95% CI 5,5-6,5) voor de ramucirumabgroep versus 5,4 maanden (4,5-5,7) voor de placebogroep (gestratificeerde HR 0,753; 95% CI 0,607-0,935; log-rank p = 0,011). Deze bevindingen werden echter niet bevestigd door een onafhankelijke centrale beoordeling van de radiologische beelden. Hier vond men geen verschil in progressievrije overleving tussen beide groepen (HR 0,961; 95% CI 0,768-1,203; p = 0,74), met een mediane progressievrije overleving van 5,5 maanden (95% CI 4,2-5,8) voor de ramucirumabgroep en 5,4 maanden (4,4-5,7) voor de placebogroep.Voor de algemene overleving bedroeg de mediane follow-up 10,2 maanden (IQR 5,6-15,5) in de ramucirumabgroep en 9,6 maanden (5,1-14,9) in de placebogroep. Men bemerkte geen verschil in algemene overleving tussen beide groepen (0,962: 0,801-1,156, p = 0,6757; mediane algemene overleving 11,2 maanden [9,9-11,9] in de ramucirumabgroep versus 10,7 maanden [9,5-11,9] in de placebogroep).De meest voorkomende graad 3-4-bijwerkingen waren neutropenie (85 [26%] van de 323 patiënten in de ramucirumabgroep versus 85 [27%] van de 315 in de placebogroep), anemie (39 [12%] versus 44 [14%]), en hypertensie (32 [10%] versus vijf [2%]). Bijwerkingen van eender welke graad traden op bij 160 (50%) van de 323 patiënten in de ramucirumabgroep en 149 (47%) van de 315 patiënten in de placebogroep. Men noteerde ten minste een 10% hogere incidentie van hypertensie, handpalm-voetzool erythrodysesthesiesyndroom, trombocytopenie, en bloeding in de ramucirumabgroep dan in de placebogroep. Ook het voorkomen van gastro-intestinale perforatie was hoger in de ramucirumabgroep (4%) dan in de placebogroep (1%).Fuchs, C.S, Shitara, K., Di Bartolomeo, M. et al. Ramucirumab with cisplatin and fluoropyrimidine as first-line therapy in patients with metastatic gastric or junctional adenocarcinoma (RAINFALL): a double blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019. Published Online: February 1, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(18)30791.