...

De mediane duur voor algemene overleving bedroeg 18,4 maand (IQR 15,6-21,9) voor de combinatiegroep, 17,4 maand (15,2-21,3) voor de PLD-groep, en 18,2 maand (15,8-21,2) voor de avelumabgroep. De mediane progressievrije overleving (beoordeeld door een onafhankelijke centrale commissie) was 3,7 maand (95% CI 3,3-5,1) in de combinatiegroep, 3,5 maand (2,1-4,0) in de PLD-groep, en 1,9 maand (1,8-1,9) in de avelumabgroep (combinatie tegenover PLD: HR 0,78 [93,1% CI 0,59-1,24], p=0,030; avelumab tegenover PLD: 1,68 [1,32-2,60], p>0,99). De mediane algemene overleving bedroeg 15,7 maand (95% CI 12,7-18,7) in de combinatiegroep, 13,1 maand (11,8-15,5) in de PLD-groep, en 11,8 maand (8,9-14,1) in de avelumabgroep (combinatie tegenover PLD: HR 0,89 [88,85% CI 0,74-1,24], p=0,21; avelumab tegenover PLD: 1,14 [0,95-1,58], p=0,83]). Bijwerkingen van graad 3-5 traden op bij 125 (69%) patiënten in de combinatiegroep, 105 (59%) in de PLD-groep, en 93 (50%) in de avelumabgroep. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of erger waren het palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (18 [10%] in de combinatiegroep tegenover negen [5%] in de PLD-groep tegenover geen enkele in de avelumabgroep), jeuk (11 [6%] tegenover drie [2%] tegenover geen enkele), vermoeidheid (tien [5%] tegenover drie [2%] tegenover geen enkele), stomatitis (tien [5%] tegenover vijf [3%] tegenover geen enkele), anemie (zes [3%] tegenover negen [5%] tegenover drie [2%]), neutropenie (negen [5%] tegenover negen [5%] tegenover geen enkele), en daling van de neutrofielen (acht [5%] tegenover zeven [4%] tegenover geen enkele).Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 32 (18%) patiënten in de combinatiegroep, 19 (11%) in de PLD-groep, en 14 (7%) in de avelumabgroep. Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen die bij meer dan een patiënt van eender welke groep voorkwamen waren pyrexie (vijf [3%]), infusiegerelateerde reactie (drie [2%]), vermoeidheid (twee [1%]), nausea (twee [1%]), stomatitis (twee [1%]), dyspneu (twee [1%]), hypopituïtarisme (twee [1%]), en palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (twee [1%]) in de combinatiegroep; braken (drie [2%]) en febriele neutropenie (drie [2%]) in de PLD-groep; en pyrexie (vier [2%]) en diarree (twee [1%]) in de avelumabgroep. Pujade-Lauraine, E., Fujiwara, K., Ledermann, J. A. et all: Avelumab alone or in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone in platinum-resistant or platinum-refractory ovarian cancer (JAVELIN Ovarian 200): an open-label, three-arm, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol 2021; 22: 1034-46 . Published Online June 15 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00216-3.