...

In deze open-label, multi-institutionele (15 centra), gerandomiseerde fase 3-studie, werd bij 145 patiënten, die een curatieve gastrectomie voor reseceerbare maagkanker (T3 of hoger) ondergingen een extensieve peroperatieve peritoneale lavage uitgevoerd, bij middel van minimum tien spoelingen met 1 liter warme fysiologische vloeistof (de lavagegroep). 150 patiënten, waarbij enkel een minimale spoeling met minder dan 3 liter werd verricht, fungeerden als controlegroep.De mediane follow-up bedroeg 39,3 maanden. Elf patiënten ontwikkelden andere kwaadaardige aandoeningen, die geen verband hadden met maagkanker en 94 patiënten overleden. In de lavagegroep noteerde men recidief van de aandoening bij 48 (33,1%) van de 145 patiënten en in de controlegroep bij 60 (40,0%) van de 150 patiënten. De meest voorkomende localisatie van het recidief was in beide groepen het peritoneum (26 patienten in de lavagegroep en 32 in de controlegroep) en vervolgens lymfeklieren op afstand (respectievelijk 12 en 13 patiënten), lever (respectievelijk 6 en 12 patiënten) en longen (respectievelijk 2 en 3 patiënten).Over de volledige follow-upperiode werden peritoneale recidieven weerhouden bij 64 patiënten: 28 (19,3%) in de lavagegroep en 36 (24,0%) in de controlegroep. Er was bijgevolg geen verschil wat betreft de peritoneale recidiefvrije periode (HR 0,92, 95% C.I.; 0,62 tot 1,36; P = 0,676) tussen beide groepen.De ziektevrije driejaarsoverleving bedroeg 63,9% (95% CI; 55,5 tot 71,2) in de lavagegroep en 59,7% (51,3 tot 67,1) in de controlegroep (HR 0,81; 95% CI; 0,57 tot 1,16; P = 0,249). De algemene driejaarsoverleving was 75,0% (67,1 tot 81,3) in de lavagegroep en 73,7% (65,9 tot 80,1) in de controlegroep (HR 0,91, 0,60 tot 1,37; P=0,634). Men noteerde geen peroperatieve complicaties te wijten aan de lavage.Een peroperatieve peritoneale spoeling verbetert bijgevolg noch de overleving, noch de kans op peritoneaal recidief bij maagkanker.