...

De mediane progressievrije overleving bedroeg 13,3 maanden (95% CI 11,7-14,2) in de experimentele groep en 11,6 maanden (11,0-12,7) in de standaardgroep (hazard ratio 0,81, 95% CI 0,68-0,96; p=0,012).De mediane algemene overleving was 31,9 maanden (95% CI 28,5-34,8) in de experimentele groep tegenover 27,8 maanden (25,5-30,2) in de standaardgroep (hazard ratio 0,81, 95% CI 0,67-0,98; p=0,032). De mediane biologische progressievrije overleving bedroeg 11,5 maanden in de experimentele groep tegenover 10,0 maanden in de standaardgroep (hazard ratio 0,76, 95% CI 0,64-0,90). Bijwerkingen van graad 3 of erger kwamen frequenter voor bij de standaardbehandeling (267 [81%] van de 329) dan bij de experimentele therapie (250 [75%] van de 332). Deze bijwerkingen gaven aanleiding tot het onderbreken van de behandeling bij 78 (24%) van de 329 patiënten in de standaardgroep en 104 (31%) van de 332 patiënten in de experimentele groep. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of 4 waren hypertensie (88 [27%] van de 332 patiënten in de experimentele groep tegenover 7 [20%] van de 329 patiënten in de standaardgroep) en neutropenie (40 [12%] tegenover 73 [22%]). Ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij 28 (9%) van de 329 patiënten in de standaardgroep en 33 (10%) van de 332 in de experimentele groep. Deze ernstige bijwerkingen werden beoordeeld als medicatiegerelateerd bij 24 (7%) van de 329 patiënten in de standaardgroep en 32 (10%) van de 332 patiënten in de experimentele groep. De meest voorkomende medicatiegerelateerde ernstige bijwerkingen waren pulmonaire embolie (vijf [2%] van de 329 in de standaardgroep en vijf [2%] van de 332 in de experimentele groep) en een hypertensieve crisis (drie [1 %] van de 329 in de standaardgroep en vijf [2%] van de 332 in de experimentele groep). Behandelingsgerelateerde overlijdens kwamen voor bij één patiënt in de experimentele groep (< 1%; darmperforatie) en twee patiënten in de standaardgroep (1%; eenmaal osmotisch demyelinatiesyndroom en eenmaal intracraniale bloeding). Pfisterer, J., Shannon,C.M., Baumann, K. et al: Bevacizumab and platinum-based combinations for recurrent ovarian cancer: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 699-709. Published Online April 16, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30142-X.