Na afloop van ASCO 2018 heeft professor Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut ons zijn mening gegeven over de belangrijkste punten over borstkanker. Deze video gaat over de adjuvante behandeling van borstkanker. Daarin bespreekt hij drie onderwerpen:- de plaats van chemotherapie bij borstkanker met een intermediair risico op basis van het genoomprofiel (TAILORx-studie, gepresenteerd tijdens een plenaire sessie),- de mogelijkheid om de behandeling met trastuzumab in te korten (PERSEPHONE-studie),- effect van denosumab op het risico op progressie en recidief (twee studies met discordante resultaten).

In deze video bekijkt professor Bertrand Tombal de resultaten die in Chicago werden gepresenteerd, in het licht van de Belgische situatie. Hij bespreekt de volgende onderwerpen met betrekking tot niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker: het effect van een tweedelijnstherapie met androgeenantagonisten en het belang van beeldvorming in geval van een verhoogd PSA-gehalte bij niet-behandelde patiënten en het beleid in geval van een stijging van het PSA bij patiënten die een androgeendeprivatietherapie krijgen.

Geen wereldschokkende zaken, maar toch wat informatie om over na te denken, enkele interessante sporen in geval van zeldzame kankers. Er wordt vooral reikhalzend uitgekeken naar fase 3-studies, waarvan de resultaten de praktijkvoering zouden kunnen beïnvloeden. Jean-Pascal Machiels maakt een balans op van de sessies over kanker in het neus-keel-oorgebied die op ASCO 2018 werden gepresenteerd.

'Expanding the Reach of Precision Medicine' was het thema van ASCO 2018. De TAILORx-studie toont aan dat het belangrijk is rekening te houden met genetische informatie bij het uitstippelen van de behandeling bij vrouwen met een oestrogeenreceptorpositieve borstkanker zonder lymfeklierinvasie. Volgens deze studie zou je op grond van die informatie zonder probleem kunnen afzien van chemotherapie.

De tweede van de twee studies die landgenoten hebben gepresenteerd en die werden gehandhaafd voor een orale presentatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op het congres van de ASCO 2018. De studie heeft everolimus in monotherapie vergeleken met de combinatie everolimus + exemestaan.

Op het congres werd ook een Belgische, multicentrische, prospectieve studie gepresenteerd die het effect van de levenskwaliteit heeft onderzocht op het therapeutische beleid bij bejaarden met kanker. Als je een behandeling wil voorschrijven die overeenstemt met de desiderata van de patiënten, moet je rekening houden met de initiële levenskwaliteit en het verloop van de levenskwaliteit.

De CheckMate 227-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie die een eerstelijnstherapie met immunotherapie (nivolumab alleen of nivolumab + ipilimumab of nivolumab + chemotherapie) heeft vergeleken met een klassieke chemotherapie (een platinaverbinding plus een ander cytostaticum) bij patiënten met een recidief van of een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder ALK-herschikking of EGFR-mutatie die nog geen systemische behandeling hadden gekregen.

PERSEPHONE is een gerandomiseerde, fase 3-studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab waren niet minder goed dan bij een klassieke toediening gedurende 12 maanden bij HER2+ borstkanker in een vroeg stadium. De kortere behandeling veroorzaakte bovendien de helft minder cardiotoxiciteit.

De IMpower 131-studie toont aan dat chemotherapie niet meer de enige mogelijke optie is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder mutatie die kan worden 'geactiveerd'. Immunotherapie komt inderdaad sterk opzetten, vooral in combinatie met chemotherapie en bij een spinocellulair bronchuscarcinoom.

De eerste van de twee studies die werden gepresenteerd door landgenoten en die werden geselecteerd voor orale communicatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op ASCO 2018. De video gaat vooral over de pre- of perimenopauzale vrouwen die hebben deelgenomen aan de MONARCH 2-studie.

Een nefrectomie is lange tijd de enige optie geweest voor patiënten met een gemetastaseerde nierkanker. Daar is nu verandering in gekomen met de ontwikkeling van gerichte geneesmiddelen. De CARMENA-studie heeft aangetoond dat sunitinib in monotherapie bij patiënten in een goede algemene toestand met een gemetastaseerde nierkanker de totale overleving zeker niet minder goed verbetert. Meer nog, de klinische resultaten zijn waarschijnlijk beter met sunitinib in monotherapie.

Kanker treedt vooral op bij oudere mensen, die vaak echter nog andere zorgen hebben dan hun kanker. Een geriatrische evaluatie is dan ook belangrijk om die patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Toevoeging van nelarabine aan de klassieke behandeling verbetert de ziektevrije overleving bij patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) die een recidief dreigen te ontwikkelen.

SANDPIPER is een internationale, dubbelblinde, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie, volgens de onderzoekers de eerste en tevens grootste studie ooit met taselisib.