Geertjan Van Tienhoven
Geertjan Van Tienhoven

PREOPANC is een multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studie waarin 246 patiënten met een reseceerbare of borderline pancreaskanker werden behandeld met hetzij meteen een explorerende laparotomie en pancreatoduodenectomie indien mogelijk hetzij preoperatieve radio-chemotherapie gedurende 10 weken gevolgd door een explorerende laparotomie.

Het primaire eindpunt was de totale overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen. De studie werd gepresenteerd door Geertjan Van Tienhoven, Amsterdam. De mediane totale overleving was 17,1 maanden bij de 119 patiënten die preoperatief radio-chemotherapie hadden gekregen, en 13,7 maanden bij de 127 patiënten die meteen waren geopereerd. Het verschil van 3,4 maanden was echter niet significant (p = 0,074) bij deze preliminaire analyse aangezien er zich op dat ogenblik nog maar 149 van de verwachte 176 evenementen hadden voorgedaan.

Als de analyse werd beperkt tot de patiënten bij wie de tumor met succes kon worden weggesneden (72% in de 'onmiddellijk chirurgie'-groep en 60% in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep), was de mediane totale overleving echter duidelijk hoger in de twee groepen en was die hoger met preoperatieve radio-chemotherapie: 42,1 maanden versus 16,8 maanden bij de patiënten die meteen waren geopereerd. Het feit dat het percentage R0-resectie tweemaal hoger was in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep (63% versus 31%, p <0,001), is daar waarschijnlijk niet vreemd aan.

In de totale populatie waren de mediane tijd tot optreden van een lokaal of regionaal recidief en de mediane tijd tot optreden van metastasen op afstand significant langer in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep: respectievelijk 18,4 versus 10,6 maanden en nog niet bereikt versus 11,8 maanden. Ook de tweejaarsoverleving was hoger in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep: respectievelijk 42% en 30%.

Geertjan Van Tienhoven et al. ASCO 2018, Chicago, 1-5 juni.

PREOPANC is een multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studie waarin 246 patiënten met een reseceerbare of borderline pancreaskanker werden behandeld met hetzij meteen een explorerende laparotomie en pancreatoduodenectomie indien mogelijk hetzij preoperatieve radio-chemotherapie gedurende 10 weken gevolgd door een explorerende laparotomie.Het primaire eindpunt was de totale overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen. De studie werd gepresenteerd door Geertjan Van Tienhoven, Amsterdam. De mediane totale overleving was 17,1 maanden bij de 119 patiënten die preoperatief radio-chemotherapie hadden gekregen, en 13,7 maanden bij de 127 patiënten die meteen waren geopereerd. Het verschil van 3,4 maanden was echter niet significant (p = 0,074) bij deze preliminaire analyse aangezien er zich op dat ogenblik nog maar 149 van de verwachte 176 evenementen hadden voorgedaan.Als de analyse werd beperkt tot de patiënten bij wie de tumor met succes kon worden weggesneden (72% in de 'onmiddellijk chirurgie'-groep en 60% in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep), was de mediane totale overleving echter duidelijk hoger in de twee groepen en was die hoger met preoperatieve radio-chemotherapie: 42,1 maanden versus 16,8 maanden bij de patiënten die meteen waren geopereerd. Het feit dat het percentage R0-resectie tweemaal hoger was in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep (63% versus 31%, p <0,001), is daar waarschijnlijk niet vreemd aan. In de totale populatie waren de mediane tijd tot optreden van een lokaal of regionaal recidief en de mediane tijd tot optreden van metastasen op afstand significant langer in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep: respectievelijk 18,4 versus 10,6 maanden en nog niet bereikt versus 11,8 maanden. Ook de tweejaarsoverleving was hoger in de 'preoperatieve radio-chemotherapie'-groep: respectievelijk 42% en 30%. Geertjan Van Tienhoven et al. ASCO 2018, Chicago, 1-5 juni.