Alles over ASCO

Naar jaarlijkse traditie mocht prof. Dr. Martine Piccart deze 24ste post-ASCO-meeting afsluiten met het belangrijkste nieuws rond borstkanker. In deze bespreking beperken we ons tot de OlympiA-studie, het misschien wel belangrijkste nieuws op deze ASCO, en de studies in luminale borstkanker. Op onze website kunt u binnenkort een uitgebreid artikel over de highlights in borstkanker raadplegen.

Prof. dr. Veerle Surmont, thoracaal oncoloog in het UZ Gent, selecteerde verschillende interessante communicaties tijdens ASCO 2021. Vooreerst waren er enkele belangrijke updates met betrekking tot de (neo)adjuvante behandeling van de vroege stadia van niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Daarnaast was er ook nieuws uit de hoek van de lokale behandelmodaliteiten en de aanpak van de gevorderde stadia van NSCLC.

Prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd medische oncologie in het UZ Antwerpen, gaf toelichting bij een aantal presentaties die hij selecteerde uit het aanbod van ASCO 2021 in het digestieve domein.

7 oktober is internationale dag van de mannelijke borstkankerpatiënt. De onwetendheid over borstkanker bij mannen is zeer groot. In België komen er nochtans elk jaar meer dan honderd nieuwe patiënten bij (111 in 2016, 105 in 2017). De behandeling en het herstel duren vele maanden en gaan soms gepaard met langdurig ziekteverlof, loonverlies of vroegtijdig pensioen.

SOCIAAL Vrouwelijke oncologen gaan minder vaak dan hun mannelijke collega's naar wetenschappelijke vergaderingen, waar ze nochtans collega's kunnen ontmoeten en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

U kent uiteraard de verschillende behandelingen die doeltreffend zijn bij kanker. Maar een kort overzicht is misschien toch niet slecht.

ALTA (ALK in Lung Cancer Trial of AP26113) is een pivotale fase 2-studie die de doeltreffendheid en de veiligheid van twee doseringen van brigatinib (vroeger PA26113 genoemd), een ALK-remmer, uittest bij patiënten met een ALK+ plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde crizotinib-resistente, niet-kleincellige longkanker.

Na afloop van ASCO 2018 heeft professor Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut ons zijn mening gegeven over de belangrijkste punten over borstkanker. Deze video gaat over de adjuvante behandeling van borstkanker. Daarin bespreekt hij drie onderwerpen:- de plaats van chemotherapie bij borstkanker met een intermediair risico op basis van het genoomprofiel (TAILORx-studie, gepresenteerd tijdens een plenaire sessie),- de mogelijkheid om de behandeling met trastuzumab in te korten (PERSEPHONE-studie),- effect van denosumab op het risico op progressie en recidief (twee studies met discordante resultaten).

Geen wereldschokkende zaken, maar toch wat informatie om over na te denken, enkele interessante sporen in geval van zeldzame kankers. Er wordt vooral reikhalzend uitgekeken naar fase 3-studies, waarvan de resultaten de praktijkvoering zouden kunnen beïnvloeden. Jean-Pascal Machiels maakt een balans op van de sessies over kanker in het neus-keel-oorgebied die op ASCO 2018 werden gepresenteerd.

De CheckMate 227-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie die een eerstelijnstherapie met immunotherapie (nivolumab alleen of nivolumab + ipilimumab of nivolumab + chemotherapie) heeft vergeleken met een klassieke chemotherapie (een platinaverbinding plus een ander cytostaticum) bij patiënten met een recidief van of een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder ALK-herschikking of EGFR-mutatie die nog geen systemische behandeling hadden gekregen.

PERSEPHONE is een gerandomiseerde, fase 3-studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab waren niet minder goed dan bij een klassieke toediening gedurende 12 maanden bij HER2+ borstkanker in een vroeg stadium. De kortere behandeling veroorzaakte bovendien de helft minder cardiotoxiciteit.

Kanker treedt vooral op bij oudere mensen, die vaak echter nog andere zorgen hebben dan hun kanker. Een geriatrische evaluatie is dan ook belangrijk om die patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Patiënten die immunologische checkpointremmers krijgen, kunnen een uniek geheel van bijwerkingen ontwikkelen. Die bijwerkingen kunnen meerdere organen aandoen en hoewel ze over het algemeen goedaardig zijn, kunnen soms ernstige, irreversibele en zelfs dodelijke reacties optreden.

Immunotherapie met CAR-T-cellen, een nieuwe en unieke manier om kanker te behandelen, betekent een omwenteling bij de behandeling van kinderen en volwassenen met ongeneeslijke kankers. De ASCO heeft die behandeling in haar jaarlijkse rapport uitgeroepen tot 'Advance of the Year'.

Het gebruik van Twitter door de congresgangers op het jaarlijkse congres van de ASCO, het grootste congres voor oncologie en oncohematologie, is mettertijd duidelijk toegenomen. Dat bewijst dat sociale media almaar belangrijker worden bij het verspreiden van informatie tijdens dat congres.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.