...

Psoriasis is een inflammatoire huidziekte, waarbij genetische en omgevingsfactoren zoals stress en geneesmiddelen kunnen meespelen. De meeste patiënten met hypertensie worden behandeld met antihypertensiva. Die kunnen echter bijwerkingen hebben. Zo zouden ze het risico op ontstaan van psoriasis kunnen verhogen. De wetenschappelijke studies daaromtrent hebben evenwel tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Tegen die achtergrond heeft een Zuid-Koreaanse groep de literatuur doorgenomen op 8 januari 2021 en een meta-analyse en een bayesiaanse netwerk meta-analyse uitgevoerd om de correlatie tussen het gebruik van antihypertensiva en de incidentie van psoriasis te evalueren (1). Ze hebben allerhande antihypertensiva tegen het licht gehouden: angiotensineconverterendenzymremmers, bètablokkers, calciumantagonisten, thiazidediuretica .... Volgens die analyse blijken alle onderzochte antihypertensiva het risico op ontstaan van psoriasis te verhogen. De auteurs halen meerdere mechanismen aan die daartoe zouden kunnen bijdragen. "Patiënten die antihypertensiva innemen, zouden dan ook van dicht bij moeten worden gevolgd op psoriasis", concludeerde prof. Hye Sun Gwak.Die meta-analyse bevestigt overigens de resultaten van een studie gepubliceerd in 2019 in het tijdschrift Prescrire, die al waarschuwde voor het risico op psoriasis met antihypertensiva (2)."Als iemand die antihypertensiva inneemt, psoriasis krijgt of als zijn psoriasis verergert of niet meer reageert op de behandeling, moet worden overwogen het oorzakelijke geneesmiddel stop te zetten afhankelijk van de ernst van de huidletsels, de hinder die ze teweegbrengen, de risico-batenverhouding van het geneesmiddel in kwestie en eventuele alternatieve oplossingen", concluderen de auteurs. (referenties:(1) British Journal of Clinical Pharmacology, 5 oktober 2021, doi: 10.1111/bcp.15060)(2) Prescrire, 1 oktober 2019)