...

De incidentie van tuberculose in heel België bedroeg 8,6 per 100.000 inwoners in 2017. Dat was een lichte daling tegenover 2016.De incidentie is niet gelijk over het hele land. In Vlaanderen bedraagt de incidentie 5,9 per 100.000 inwoners, in Wallonië 7,1 en in Brussel 27,8. Het hoge incidentiecijfer van Brussel ligt in de lijn van dat van andere grote Europese steden.In Vlaanderen werden er 386 gevallen gemeld in 2017 - in 2016 waren er dat 440.De definitieve cijfers voor 2018 zijn er nog niet - de cijfers worden nog gecontroleerd op dubbele tellingen en gewijzigde diagnosen. Maar het ziet er naar uit dat er sprake zal zijn van een lichte stijging.Over de jaren heen vertoont de incidentie van tuberculose in ons land een dalende trend. Maar die is niet sterk genoeg om tegen 2050 de ziekte in ons land volledig te elimineren.De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat in 2030 de incidentie tegenover 2015 met 80% gedaald zou moeten zijn - maar die doelstelling haalt ons land niet.Het zal ook niet lukken om in ons land of in West-Europa de ziekte tegen 2050 helemaal te elimineren.Op wereldvlak is tuberculose nog een zeer ernstig probleem: het is de dodelijkste infectieziekte die dagelijks verantwoordelijk is voor 4.500 sterfgevallen.De WHO zou de ziekte tegen 2050 onder controle willen brengen, maar dat wordt dus nog een hele uitdaging. De WHO en de European Centre for Disease Prevention and Control benadrukken wel dat er geen verband bestaat tussen migratie en transmissie van de ziekte: de bevolking in ons land moet niet bevreesd zijn dat migranten hier voor een opflakkering van de ziekte gaan zorgen.Bron: Persbericht Zorg en Gezondheid naar aanleiding van de Wereldtuberculosedag op 24 maart.