...

In de fase 2b-studie PATHWAY en de fase 3-studie NAVIGATOR verhoogde tezepelumab de FEV1 voor bronchodilatatie en in de DESTINATION-studie, een extensie van de NAVIGATOR-studie, verbeterde tezepelumab de klinische en functionele controle van het astma en verminderde het de ontstekingsverschijnselen.Op het internationale congres van de European Respiratory Society, Milaan 9-13 september (ERS 2023), zijn twee studies gepresenteerd, die het effect van tezepelumab op de prognose van patiënten met een ernstig ongecontroleerd astma hebben onderzocht.In een eerste studie hebben de vorsers onderzocht of tezepelumab eenzelfde effect op de longfunctie had bij patiënten met een FEV1 voor bronchodilatatie < 80% of ≥ 80% van de theoretisch normale waarde.Die post-hocanalyse is uitgevoerd uitgaande van de samengevoegde gegevens van de studies PATHWAY en NAVIGATOR. 665 patiënten hadden tezepelumab 210 mg s.c. om de 4 weken gekregen gedurende 52 weken en 669 een placebo. Respectievelijk 563 (84,7%) en 569 (85,1%) patiënten hadden bij inclusie in de studie een FEV1 voor bronchodilatatie < 80%. Na 52 weken hadden respectievelijk 18,1% en 10,0% van de patiënten een FEV1 voor bronchodilatatie ≥ 80%.Bij analyse van de patiënten die bij inclusie in de studie een FEV1 voor bronchodilatatie ≥ 80% van de theoretisch normale waarde hadden, hebben de auteurs vastgesteld dat het aantal patiënten met een FEV1 voor bronchodilatatie < 80% na 52 weken kleiner was in de tezepelumabgroep dan in de placebogroep (19,8 % vs. 29,0 %). De absolute winst ten opzichte van de placebo na 52 weken bedroeg 0,14 l (95% BI: 0,09-0,19) bij de patiënten met een initiële FEV1 voor bronchodilatatie < 80% en 0,13 l (95% BI: 0,01-0,24) bij de patiënten met een initiële FEV1 voor bronchodilatatie ≥ 80%.De tweede studie heeft onderzocht wat er gebeurt als een behandeling met tezepelumab na lange tijd wordt stopgezet. De studie is uitgevoerd bij 569 patiënten die achtereenvolgens hadden deelgenomen aan de NAVIGATOR-studie en daarna de DESTINATION-extensiestudie, die tezepelumab 210 mg s.c. om de 4 weken hadden gekregen of een placebo. De laatste injectie is toegediend in week 100.De vorsers hebben 2 biomarkers (aantal eosinofiele cellen in het bloed en hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht [FeNO]) en de longfunctie (FEV1 voor bronchodilatatie) gemeten en hebben de patiënten gevraagd een vragenlijst van 6 items over de controle van het astma in te vullen [ACQ-6]).Op het congres zijn de resultaten gepresenteerd van de evaluaties uitgevoerd om de 6 weken tot 40 weken na de laatste s.c. injectie. De heilzame effecten van tezepelumab verminderden geleidelijk na stopzetting van de behandeling (stijging van het aantal eosinofiele cellen, de FeNO en de ACQ-6-score en daling van de FEV1 voor bronchodilatatie), maar niet tot het niveau dat was gemeten bij inclusie van de patiënten in de NAVIGATOR-studie. Naar de mondelinge presentaties van Christopher Brightling en Ian Pavord, ERS 2023.