...

Het is echter belangrijk ook de veiligheid van mepolizumab op lange termijn te evalueren. Zo'n geneesmiddel moet immers gedurende lange tijd worden ingenomen. Op het ERS 2023 zijn de gegevens gepresenteerd van een cohorte van 514 patiënten met een ernstig astma, die hadden deelgenomen aan een van de vele klinische studies met mepolizumab en die daarna werden behandeld met mepolizumab s.c. om de 4 weken.De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 51 ± 15 jaar. 57% waren vrouwen, 95% was blank. De maximale follow-up was 77 maanden (6,4 jaar). 322 patiënten werden gevolgd gedurende 1 jaar of langer, van wie 183 gedurende 2 jaar of langer. 37 patiënten (7%) hebben tijdens de behandeling een ernstige bijwerking ontwikkeld. Het betrof vooral respiratoire, thoracale en mediastinale bijwerkingen (3% van de patiënten). Slechts in 2 gevallen werden die bijwerkingen toegeschreven aan de behandeling. Bij analyse van een beperkt aantal patiënten (n = 88) is vastgesteld dat 52 patiënten (59%) een niet-ernstige bijwerking hebben vertoond (grotendeels infecties en parasitaire aandoeningen). In slechts 6 gevallen zijn die toegeschreven aan de behandeling.Het aantal bijwerkingen gecorrigeerd voor de duur van de behandeling was vergelijkbaar met of lager dan wat in eerdere studies is vastgesteld. Er zijn geen nieuwe bijwerking vastgesteld en er hebben zich geen speciale veiligheidsproblemen voorgedaan.Al bij al bevestigen die nieuwe gegevens de goede tolerantie van mepolizumab. Zelfs tijdens die lange follow-up is de risico-batenverhouding van mepolizumab gunstig gebleven. Mepolizumab is dus geschikt voor een langdurige behandeling van patiënten met een ernstig astma. Naar de mondelinge presentatie van Ian Pavord ERS 2023