...

Het is dan ook niet verwonderlijk dat experts een rapport hebben gepubliceerd in the European Respiratory Journal, het officiële tijdschrift van de ERS, waarin ze de aandacht vestigen op het feit dat patiënten met een ademhalingsziekte en met name patiënten met astma of COPD, baby's en jonge kinderen, van wie de longen nog aan het ontwikkelen zijn, en oudere mensen, van wie de longfunctie aan het verminderen is, een hoger risico lopen.De effecten van de klimaatverandering zullen de ademhalingsproblemen van miljoenen mensen wereldwijd verergeren. Daarom roept de ERS in naam van meer dan 30 000 longartsen in 160 landen het Europees Parlement en de regeringen van over de hele wereld op de uitstoot van broeikasgassen dringend te verlagen en de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan.Zorana Jovanovic Andersen van de Universiteit van Kopenhangen, voorzitster van het comité omgeving en gezondheid van de ERS, heeft het standpunt van de ERS toegelicht.Voor haar staat het buiten kijf dat de klimaatverandering de gezondheid van iedereen beïnvloedt, maar dat "de effecten van de klimaatverandering een grote bedreiging worden voor patiënten met een ademhalingsziekte. Die mensen hebben al ademhalingsproblemen en zijn veel gevoeliger voor de klimaatverandering. Hun symptomen zullen verergeren en voor een aantal zal dat fataal zijn."Dit jaar zijn wereldwijd nieuwe recordtemperaturen gemeten en is Europa getroffen door hittegolven, droogte, verwoestende bosbranden, hevige regens en overstromingen. "Als gezondheidswerkers moeten we ons bewust zijn van die nieuwe risico's en moeten we ze aan de patiënten uitleggen opdat die zichzelf ertegen zouden kunnen beschermen, en moeten we het beste van onszelf geven om hun lijden te verlichten", heeft Zorana Jovanovic Andersen betoogd. Wat luchtvervuiling en de luchtkwaliteit betreft, zijn de normen van de Europese Unie (EU) veel minder strikt zijn dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Een voorbeeld, de normen van de EU voor fijnstof PM2,5 en stikstofdioxide (NO2) zijn respectievelijk 25 µg/m³ en 40 µg/m³. De WGO spreekt van respectievelijk 5 µg/m³ et 10 µg/m³. "De huidige normen van de EU zijn achterhaald en beschermen de gezondheid van de burgers niet", heeft Zorana Jovanovic Andersen gezegd. "Nieuwe ambitieuzere normen voor de luchtkwaliteit zouden een zuiverdere lucht en een betere gezondheid garanderen voor alle Europeanen en zouden helpen de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. We roepen het Europees Parlement dan ook op onverwijld veiligere maximale normen te hanteren en toe te passen. En haar conclusie: "We hebben allemaal zuivere en veilige lucht nodig. De beleidsmensen moeten dus maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering voor onze planeet en onze gezondheid tegen te gaan."