...

Eerdere studies hadden reeds een verband aangetoond tussen het gebruik van zuurremmers door de moeder en de daaropvolgende ontwikkeling van allergische ziekten bij het kind. Het is echter niet duidelijk of het gebruik van deze medicijnen tijdens de kindertijd een kind ook vatbaarder maakt.De onderzoekers evalueerden vijf observationele studies die tot 4 maart 2022 in vier databases waren gepubliceerd, met in totaal 1.160.200 kinderen met een gemiddelde leeftijd variërend van geboorte tot 13 jaar. Gebruik van zuurremmende middelen bij kinderen was geassocieerd met een significant verhoogd risico op astma (HR=1,44, 95% CI: 1,31-1,58), atopische dermatitis (HR=1,12, 95% CI: 1,10-1,14) en allergische rhinitis (HR=1,40, 95% CI: 1,24-1,58). Het risico lijkt groter te zijn als de eerste blootstelling plaatsvindt tijdens de eerste twee levensjaren, en er is een mogelijk dosisafhankelijk effect. Er werd geen significant hoger risico op voedselallergie bij blootstelling aan zuurremmers gevonden (HR = 1,61; 95% CI: 0,92-2,82). De onderzoekers merkten wel op dat de algehele kwaliteit van het bewijs laag is vanwege het observationele karakter van de studies. Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zijn nodig om de causaliteit van deze relatie te bepalen. De auteurs menen dat de huidige data er wel op wijzen dat een oordeelkundig gebruik van zuurremmers bij kinderen belangrijk is en dat er richtlijnen zouden moeten worden ontwikkeld.Bron: Jie Muhammad Danial Song HJ, Min Lee CT, Ci Ng FY, Jyn Tan BK, Ho Siah KT, Tham EH. Childhood acid suppressants may increase allergy risk -a systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Oct 15:S2213-2198(22)01045-5. doi: 10.1016/j.jaip.2022.09.042. Epub ahead of print. PMID: 36257597.