...

De onderzoekers voerden tussen november 2020 en april 2022 een populatie-gebaseerd longitudinaal onderzoek uit bij 2312 volwassenen met astma in het Verenigd Koninkrijk. Details over het gebruik van gezichtsbedekking, sociale contacten, acute luchtweginfecties en ernstige astma-exacerbaties werden verzameld via maandelijkse online vragenlijsten. De resultaten tonen dat de versoepeling van de covid-19-maatregelen vanaf april 2021 samen viel met verminderd gebruik van gezichtsbedekking (p<0,001), verhoogde frequentie van bezoeken binnenshuis, aan openbare plaatsen en andere huishoudens (p<0,001) en stijgende incidentie van covid-19 (p<0,001 ), niet-covid-19 luchtweginfecties (p<0,001) en ernstige astma-exacerbaties (p=0,007). Niet-covid-19 luchtweginfectie was onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op astma-exacerbatie (OR 5,75; 95% CI: 4,75-6,97), evenals covid-19, zowel voorafgaand aan de opkomst van de omicron-variant van SARS-CoV-2 (OR 5,89; 95% CI: 3,45-10,04) als erna (OR 5,69; 95% CI: 3,89-8,31).De onderzoekers besluiten dat de versoepeling van covid-19-maatregelen samen viel met een verminderd gebruik van gezichtsbedekking, toegenomen sociale contacten en een heropleving van acute luchtweginfecties en astma-exacerbaties. Of de infectie covid-19 betrof, voor of na de komst van de omicron-variant, of een infectie veroorzaakt door een andere ziekteverwekker dan SARS-CoV-2 had geen effect op de associatie met exacerbaties.Bron:Tydeman F, Pfeffer PE, Vivaldi G, Holt H, Talaei M, Jolliffe D, Davies G, Lyons RA, Griffiths C, Kee F, Sheikh A, Shaheen SO, Martineau AR. Rebound in asthma exacerbations following relaxation of COVID-19 restrictions: a longitudinal population-based study (COVIDENCE UK). Thorax. 2022 Nov 23:thorax-2022-219591. doi: 10.1136/thorax-2022-219591. Epub ahead of print. PMID: 36423925.