...

Een prospectieve multicentrische studie in zeven Franse ziekenhuizen onderzocht tussen januari 2014 en mei 2017 de prevalentie van longembolie bij COPD-patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis omwille van acuut verergerende respiratoire symptomen. Patiënten die langdurig anticoagulantia namen waren uitgesloten van de studie. De primaire uitkomst was pulmonaire embolie gediagnosticeerd binnen de 48 uur na opname. Van de 740 studiedeelnemers (gemiddelde leeftijd 68,2 jaar) werd er binnen de 48 uur na ziekenhuisopname bij 44 (5,9%) een longembolie geconfirmeerd. Wanneer artsen op basis van de klinische evaluatie een longembolie vermoedden, werd dit in 10% van de gevallen bevestigd. Bij 3,2% van de patiënten waarbij er geen vermoeden was, werd echter eveneens een longembolie vastgesteld. De tweede belangrijkste uitkomst van de studie was longembolie gedurende een opvolging van drie maanden bij patiënten die geen veneuze trombo-embolie hadden bij opname en geen anticoagulantia namen. Van de 670 patiënten in deze groep ontwikkelden er vijf een longembolie (0,7%), en overleden er drie. De auteurs besluiten dat verder onderzoek nodig is om de mogelijke rol van systematische screening voor longembolie bij deze patiëntenpopulatie te onderzoeken.Bron: Couturaud F, Bertoletti L, Pastre J, et al. Prevalence of pulmonary embolism among patients with COPD hospitalized with acutely worsening respiratory symptoms. JAMA. 2021;325(1):59-68. doi:10.1001/jama.2020.23567