...

Psilocybine is een niet-selectieve 5-HT2A-receptorantagonist, een psychedelisch middel. De effecten ervan zijn bekend, maar het is minder duidelijk hoe die stof werkt. Vorsers hebben de hersendoorbloeding en functionele connectiviteit in rusttoestand die afhankelijk is van de zuurstofconcentratie in het bloed, gemeten met een functionele MRI voor en na behandeling met psilocybine. Bij alle patiënten (n = 19) waren de depressieve symptomen vermindert 1 week na toediening. Bijna de helft vertoonde nog altijd positieve effecten 5 weken later. Bij beeldvorming verminderde de doorbloeding in de temporale kwab, wat correleerde met de daling van de depressieve symptomen. De vorsers hebben ook een betere connectiviteit in rusttoestand waargenomen. Die laatste voorspelde de respons na 5 weken.Volgens de vorsers bewerkstelligt psilocybine een "reset". https://www.nature.com/articles/s41598-017-13282-7