...

Lichaamsbeweging maakt deel uit van de behandeling van de vele symptomen bij patiënten met een lang aanslepende Covid-19. Deze studie werd uitgevoerd bij 30 patiënten van gemiddeld 58 jaar (50% mannen) met een "lange Covid-19". Alle patiënten vertoonden lichamelijke en/of psychische symptomen, die invloed hadden op hun dagelijkse activiteiten. 87% was in het ziekenhuis opgenomen wegens Covid-19. Gemiddeld zijn ze 10 dagen in het ziekenhuis gebleven. 14% werd kunstmatig beademd en behandeld op de intensive care. Vier patiënten hadden een voorgeschiedenis van ademhalingsziekte zoals astma en chronische obstructieve longziekte.Het programma bestond uit aerobe oefeningen zoals stappen of een loopband, spierversterkende oefeningen voor armen en benen en educatieve discussies over de symptomen op grond van informatie van het platform Your COVID Recovery.De vorsers van het NIHR Leicester Biomedical Research Center hebben een statistisch significante verbetering van de inspanningscapaciteit (gemeten aan de afstand die kon worden afgelegd) en het uithoudingsvermogen vastgesteld. De vermoeidheid daalde met 5 punten op de FACIT-schaal (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) en de ademhalingssymptomen verminderden. Ook voelden de proefpersonen zich algemeen beter en vonden ze dat hun cognitieve functies verbeterd waren. Die gegevens werden bevestigd met de standaard klinische evaluatietools.Er zijn geen ernstige bijwerkingen opgetreden en geen enkele patiënt heeft het programma stopgezet wegens een verergering van de symptomen. Dat wijst erop dat de patiënten de behandeling aanvaardbaar en heilzaam vonden. Dr. Enya Daynes, fysiotherapeute gespecialiseerd in pulmonale revalidatie, herinnert eraan dat er veel gelijkenissen bestaan in de symptomen en de nood aan revalidatie tussen patiënten die een ernstige Covid-19 hebben overleefd, en patiënten die pulmonale revalidatie kregen wegens een andere aandoening zoals chronische obstructieve longziekte. Er bestaan dus al revalidatieprogramma's, die een heilzame werking kunnen hebben bij de overlevenden."Er is wat bezorgdheid dat revalidatie de postvirale vermoeidheidssymptomen zou kunnen verergeren of uitlokken en dat lichaamsbeweging de vermoeidheid zou doen toenemen", commentarieert dr. Sally Singh, hoofdauteur. "Onze studie spreekt dat tegen. Een geschikt programma van pulmonale revalidatie kan dus deel uitmaken van een op de patiënt gericht beleid om de vele persisterende symptomen van een lange Covid-19 aan te pakken."Een nieuwe studie (2) leert dat de lichamelijke conditie belangrijk is bij het bestrijden van het nieuwe coronavirus. De Canadese vorsers hebben inderdaad vastgesteld dat een verbetering van de cardiorespiratoire conditie beschermt tegen het sars-CoV-2. Zo blijkt het overlijdensrisico kleiner te zijn bij mensen die sporten. (referentie:(1) Chronic Respiratory Disease, 6 mei 2021, doi: 10.1177/14799731211015691,(2) Plos ONE, 5 mei 2021, doi.org/10.1371/journal.pone.0250508)