...

Die gegevens zijn afkomstig van Fenway Health, een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van de LGBTQIA+ gemeenschap en hiv-geïnfecteerde patiënten. Het is de grootste kliniek die PrEP aflevert in New England. Dr. Julia Marcus en medewerkers rapporteren de resultaten, analyses van en commentaren bij die resultaten in het tijdschrift Open Forum Infectious Diseases. Voor deze studie hebben de vorsers de gegevens doorgenomen van 2.892 mensen die tijdens het jaar voor de goedkeuring van TAF/emtricitabine én tijdens het daaropvolgende jaar voorschriften voor PrEP hadden gekregen. Enkel mensen die bij de geboorte van het mannelijke geslacht waren, werden in de studie opgenomen (de nieuwe combinatie is niet goedgekeurd bij mensen die het hiv zouden kunnen oplopen via vaginale weg). De gemiddelde leeftijd was 38 jaar. Van hen was 89% blank en 96% waren cismannen. De meeste deelnemers (85%) hadden een privégezondheidsverzekering of een Medicaid-dekking (10%).343 mensen (12% van de cohorte) zijn overgeschakeld van TDF/emtricitabine op TAF/emtricitabine. De vorsers hebben de medische dossiers van die mensen doorgenomen om na te gaan of er al dan niet een klinische indicatie was voor overschakeling op de nieuwe combinatietherapie. De resultatenOmgekeerd hadden 35 (1,4%) van de 2.514 mensen bij wie het PrEP-schema niet was veranderd en die dus verder TDF/emtricitabine zijn blijven innemen, baat kunnen vinden bij een verandering van behandeling aangezien een behandeling met TDF gevaarlijk zou kunnen zijn wegens nierinsufficiëntie of een afwijking van het botmetabolisme.De vorsers hebben dan de definitie van klinisch relevante verandering verbreed tot mensen met een risicofactor voor optreden van nierinsufficiëntie (diabetes of hypertensie) en mensen met een licht verminderde nierfunctie (eGFR 60-70 ml/min). Volgens die criteria was de overschakeling in 27% van de gevallen klinisch geïndiceerd. Resultaten om over na te denken.Ref.: Marcus J. et al. Open Forum Infectious Diseases, augustus 2021, vol 8, nr. 8, vrij te raadplegen op de website.