...

De DANCE-studie is een lopende, multicentrische, open fase 3b-studie met één behandelingsgroep, die een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine in één tablet heeft onderzocht bij adolescenten van 12 tot 18 jaar die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. De viruslast bij inclusie in de studie lag tussen 1000 en 500 000 kopieën/ml. De studie is uitgevoerd bij 32 patiënten van gemiddeld 17 jaar in Thailand, Zuid-Afrika en Kenia (66% mannen, 59% van Aziatische origine en 41% van Afrikaanse origine). 47% van de patiënten had bij inclusie in de studie een viruslast van 10 000 tot 100 000 kopieën/ml en 28% had een viruslast hoger dan 100 000 kopieën/ml.Gegevens over de virologische werkzaamheid na een follow-up van 96 weken:Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar met wat is vastgesteld in studies bij volwassen patiënten. 91% van de patiënten heeft bijwerkingen ontwikkeld, maar meestal ging het om graad 1- of graad 2-bijwerkingen.Eén patiënt heeft de behandeling stopgezet wegens depressie en zelfmoordgedachten en een andere wegens een daling van de glomerulusfiltratiesnelheid, de enige aan de behandeling gerelateerde bijwerking, waarvoor de behandeling werd stopgezet.Volgens die gegevens na 96 weken follow-up is een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine virologisch doeltreffend. De behandeling wordt goed verdragen en er is een hoge resistentiebarrière bij toediening aan adolescenten die nog geen behandeling hebben gekregen. De studies uitgevoerd bij adolescenten en volwassenen bevestigen dus het nut van een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine als eerstelijnstherapie bij adolescenten.Ref.: Puthanakit T. et al. E-poster B8, track B, IAS 2023, Brisbane.