...

De onderzoekers hebben de gegevensbanken PubMed, EMBRASE en Web of Science uitgepluisd op zoek naar originele artikels die de prevalentie en de incidentie van CVA hebben geëvalueerd en uiterlijk in november 2022 zijn gepubliceerd. Het ging om 17 observatieonderzoeken bij 1 749 003 seropositieve mensen die de prevalentie van CVA hebben onderzocht, en 17 cohortonderzoeken bij 249 606 hiv-positieve mensen die de incidentie van CVA hebben geëvalueerd. De totale prevalentie van CVA was 1,3% bij de seropositieve mensen van 15 jaar en ouder en was duidelijk hoger, 4%, bij de hiv-positieve mensen van 50 jaar of ouder. De totale incidentie van CVA bedroeg 17,86 gevallen per 10 000 persoonjaren. De incidentie van ischemisch en hemorragisch CVA bedroeg respectievelijk 31,5 en 4,43 per 10 000 persoonjaren.Gezien de vergrijzing van de hiv-geïnfecteerde patiënten zullen die cijfers nog stijgen. De auteurs concluderen dan ook dat het hoog tijd is grotere inspanningen te leveren en meer middelen in te zetten om de risicofactoren te evalueren, de behandelingsprotocollen te verbeteren en de revalidatie na een CVA te faciliteren teneinde de morbiditeit als gevolg van een CVA bij hiv-geïnfecteerde patiënten te verminderen.Ref.: Du Min et al. AIDS 37(11):1747-1756.