...

Cohortes PISCIS en PADRIS Spaanse vorsers hebben een studie uitgevoerd in twee grote cohortes om het risico op ernstige cardiovasculaire accidenten bij hiv-patiënten na covid-19 te evalueren. De PISCIS-cohorte telde 4.199 hiv-positieve patiënten met covid-19. De PADRIS-cohorte telde 14.004 hiv-positieve patiënten zonder SARS-CoV-2-infectie. Die patiënten vormden de controlegroep. Hiv + SARS-CoV-2: 35% hoger risico op cardiovasculaire accidenten Tijdens een mediane follow-up van 243 dagen is een cardiovasculair accident opgetreden bij 211 patiënten met een covid-19 en 621 patiënten zonder covid-19, dus een incidentie van respectievelijk 70,2 en 56,8 per 1.000 patiëntjaren. Bij multivariate analyse - gecorrigeerd voor demografische factoren, hiv-gebonden factoren, covid-19 en met covid-19 samenhangende comorbiditeit - correleerde een diagnose van covid-19 met een 35% hoger risico op ontwikkeling van een ernstig cardiovasculair accident. Het risico was verhoogd in alle subgroepen, vooral bij de seropositieve patiënten met een covid-19 én een chronische ademhalingsziekte of chronische nierinsufficiëntie. Het risico op cardiovasculaire accidenten was ook hoog bij heteroseksuele mannen en patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, chronische nierinsufficiëntie en chronisch leverlijden. De enige cardiovasculaire accidenten die vaker zijn opgetreden bij seropositieve patiënten met covid-19, waren trombotische accidenten (p = 0,007), hartfalen (p = 0,009) en accidenten ondergebracht in de rubriek "andere hartafwijkingen", meer bepaald aneurysmata (p = 0,001). Er was geen significant verschil in het risico op ritmestoornissen, cerebrovasculair lijden, inflammatoire hartziekte, perifeer arterieel lijden of ischemisch hartlijden. Hiv-infectie + covid-19: vaccinatie om het hart te beschermen De vorsers concluderen dat de cardiovasculaire gezondheid een probleem kan blijven bij seropositieve patiënten bij wie een diagnose van covid-19 wordt gesteld (ook als ze daarvoor niet in het ziekenhuis worden opgenomen), zelfs lang na de covid-19. Je moet die patiënten dus goed vaccineren. Ref.: Martin Iguacel R. et al. Poster PS 3.01, EACS 2023, Warschau.