...

TRIO is een observationeel cohortonderzoek uitgevoerd bij 190 patiënten die al werden behandeld en die minstens één dosis van cabotegravir-rilpivirine LA hadden gekregen om de virologische werkzaamheid van die nieuwe behandeling in het reële leven te evalueren.Bij de eerste injectie bij inclusie in de studie had 90% van de patiënten een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml); 8% had een viruslast van 50 kopieën of meer, en van de overige 2% was de initiële viruslast niet bekend. De viruslast werd voor het eerst gecontroleerd gemiddeld 5,1 maanden na de eerste injectie bij de patiënten met een onmeetbaar lage viruslast en gemiddeld 8,7 maanden na de eerste injectie bij de patiënten met een viruslast > 50 kopieën/ml.96 van de stabiele patiënten (< 50 kopieën/ml) had een viruslast lager dan 200 kopieën/ml en 84% had een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml). De patiënten met een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml bij de eerste injectie hadden allen een viruslast lager dan 200 kopieën/ml en 46% had een onmeetbaar lage viruslast.Uit die studie uitgevoerd in het reële leven blijkt dat de virologische werkzaamheid hoog blijft als patiënten die stabiel zijn met een andere antiretrovirale behandeling, overschakelen op een injecteerbare behandeling. Gegevens op langere termijn zijn nodig om de waarde van die injecteerbare behandeling bij patiënten met een meetbare viruslast op het ogenblik van overschakeling beter te kunnen evalueren. Een ander interessant element van de studie is evaluatie van de virologische werkzaamheid van andere toedieningsschema's dan de schema's die thans worden aanbevolen, en meer bepaald injectie om de twee maanden. Ref.: Elion R. et al. E-poster B7, Track B, IAS 2023, Brisbane.