...

Californische vorsers van de FH Foundation (FH = Familial Hypercholesterolemia) hebben een grote nationale, longitudinale gegevensbank uitgepluisd, de Symphony Health. In het totaal hebben ze 55 441 462 mensen van 18 jaar of ouder in de studie opgenomen en in zes vergelijkbare groepen ingedeeld (met en zonder Covid-19): al dan niet voorgeschiedenis van cardiovasculaire atheromatose, al dan niet bewezen familiaire hypercholesterolemie en al dan niet waarschijnlijke familiaire hypercholesterolemie.Covid-19 verhoogde het risico op acuut myocardinfarct significant bij de patiënten met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire atheromatose en bij patiënten met een gediagnosticeerde of waarschijnlijke familiaire hypercholesterolemie. Patiënten met een waarschijnlijke familiaire hypercholesterolemie én een cardiovasculaire voorgeschiedenis liepen een zeer hoog risico op acuut myocardinfarct in geval van een sars-CoV-2-infectie, tot zevenmaal hoger dan patiënten met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire atheromatose zonder familiaire hypercholesterolemie. "Bij de behandeling van een sars-CoV-2-infectie of vaccinatie tegen het sars-CoV-2 is het belangrijk te weten of de persoon een onderliggende hart- en vaataandoening of een genetisch verhoogde hypercholesterolemie heeft", legde dr. Kelly Myers, hoofdauteur van de studie, uit.Die resultaten liggen in de lijn van die van eerdere studies van de ernst van mogelijke aantasting van het hart- en vaatstelsel door het sars-CoV-2, ook bij een lichte Covid-19. De auteurs benadrukken het belang van een diagnose en behandeling van familiaire hypercholesterolemie, en dat niet alleen tijdens de pandemie. Ze herinneren eraan dat familiaire hypercholesterolemie een frequente genetische ziekte is, die het risico op hart- en vaataandoeningen kan vertwintigvoudigen als gevolg van de levenslang verhoogde LDL-cholesterolconcentratie. Slechts bij 10% van de mensen met hypercholesterolemie is de diagnose gesteld en enkel die mensen krijgen een geschikte vetverlagende behandeling. (referentie: American Journal of Preventive Cardiology, 25 mei 2021, doi: 10.1016/j.ajpc.2021.100197)