...

Stilaan wordt duidelijk welke factoren correleren met een ernstig ziektebeeld bij een SARS-CoV-2-infectie, maar het blijft een grote uitdaging om patiënten die dreigen mogelijk dodelijke complicaties te ontwikkelen, tijdig op te sporen.Een groep uit Boston denkt een eenvoudige en snelle manier gevonden te hebben om een hoger risico op een ernstig ziektebeeld of overlijden als gevolg van complicaties te voorspellen: de breedte van de distributie van de rode bloedcellen (red cell distribution width, RDW) (die de variatie van het volume en de grootte van de rode bloedcellen weergeeft). In een zoektocht naar relevante biomarkers om het risico dat Covid-19-patiënten lopen, te stratificeren, hebben de vorsers bloedstalen geanalyseerd van 1641 patiënten (886 vrouwen, 740 blanken, 497 latino's en 276 patiënten die het niet hebben overleefd) die tussen 4 maart en 28 april 2020 in vier ziekenhuizen in Boston waren opgenomen met een SARS-CoV-2-infectie.Tot hun grote verrassing was de sterfte 2,8-maal hoger bij de 468 patiënten met een RDW > 14,5% bij opname dan bij de overige 1173 patiënten (sterfte respectievelijk 31% en 11%). De RDW correleerde ook significant met de sterfte bij jonge patiënten, die a priori een lager risico liepen. Ook na correctie voor andere factoren zoals de leeftijd, het D-dimeergehalte, het absolute aantal lymfocyten, demografische factoren en comorbiditeit zoals diabetes en hypertensie bleef het overlijdensrisico hoger bij patiënten met een hogere RDW.Volgens dit cohortonderzoek wijst een stijging van de RDW tijdens het ziekenhuisverblijf op een verergering van de ziekte. Die biomarker zou dus niet alleen nuttig kunnen zijn om de Covid-19-patiënten op te sporen die het hoogste risico lopen op ernstige complicaties, maar ook om de gezondheidstoestand te volgen tijdens het ziekenhuisverblijf.De RDW wordt routinegewijs bepaald bij standaardbloedonderzoeken. Er zijn geen speciaal materiaal of doorgedreven onderzoeken voor nodig.Waarom de RDW stijgt, is nog niet duidelijk. De auteurs weten niet of die patiënten op voorhand al een hoge RDW hadden dan wel of de RDW stijgt als gevolg van de SARS-CoV-2-infectie. Verder onderzoek bij een groter aantal patiënten is wenselijk om de resultaten te bevestigen en om na te gaan of die biomarker inderdaad van nut zou kunnen zijn bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie.(referentie: JAMA Network Open, 23 september 2020, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.22058