...

Tegen die achtergrond hebben vorsers onderzocht of de resultaten van de EAST-AFNET 4-studie (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2019422) ook worden behaald bij patiënten die een lager risico op cardiovasculaire accidenten lopen.De EAST-AFNET 4-studie heeft aangetoond dat het risico op cardiovasculaire accidenten bij patiënten met een recentelijk (hoogstens 1 jaar) gediagnosticeerde atriumfibrillatie met een CHA2DS2-VASc-score ≥ 2 lager was na een snel herstel van het sinusritme (met anti-aritmica of ablatie) dan met controle van het kamerantwoord.Voor deze studie hebben de vorsers de dossiers doorgenomen van 54.216 patiënten in de nationale gezondheidsgegevensbank van Zuid-Korea. De primaire uitkomstmaat was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, ischemisch CVA en ziekenhuisopname wegens hartfalen.De patiënten werden in twee groepen ingedeeld:In de klinische praktijk heeft een snel herstel van het sinusritme heilzame cardiovasculaire effecten ongeacht het risiconiveau gemeten aan de CHA2DS2-VASc-score. Quod erat demonstrandum.D. Kim et al. https://doi.org/10.7326/M21-4798