...

De patiënten hebben hun voeding gewijzigd in de zin van de hun toegewezen voeding, wat gedeeltelijk te danken is aan de sterke ondersteuning (minstens maandelijks contact met een voedingsspecialist) en gratis levering van elementen van die voeding.Tijdens een mediane follow-up van zeven jaar is één van de items van het primaire eindpunt, een samengesteld eindpunt van myocardinfarct, revascularisatie, ischemisch CVA, perifeer arterieel lijden en cardiovasculaire sterfte, opgetreden bij 17% van de patiënten die een mediterrane voeding kregen, en 22% van de patiënten die de vetarme voeding kregen (HR 0,75 bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen).Het verschil was nog groter (HR 0,60) als bij de analyse enkel de patiënten in beschouwing werden genomen die hun voeding het best (≥ 80%) naleefden.Bij een andere analyse correleerde een mediterrane voeding met een geringere progressie van de atherosclerose (daling van de dikte van het intima-mediacomplex van de carotis en van de dikte van de atheroomplaten, maar niet van het aantal platen).Maar die resultaten zijn verkregen dankzij een intensieve en lange interventie. Het zal niet eenvoudig zijn zo'n interventie te implementeren in het gewone leven. Het gunstige effect is verder enkel waargenomen bij mannen (HR 0,67). Is dat toe te schrijven aan het geringe aantal vrouwen in de studie (17%) of is er echt een verschil volgens het geslacht? De studie heeft de steun gekregen van twee organisaties die olijfolie promoten. De proefpersonen hebben de olijfolie gratis gekregen, wat waarschijnlijk toch enige invloed zal hebben gehad.Een voorzichtig besluit is dat een mediterrane voeding te verkiezen is in de secundaire preventie, een voeding met veel olijfolie, fruit, groene groenten, peulgewassen, graangewassen, wit vlees en vis.