...

Die twee studies hebben het effect van semaglutide 2,4 mg s.c. eenmaal per week, een dieet en lichaamsbeweging op het gewicht onderzocht bij patiënten met overgewicht of obesitas. De STEP 1-studie is uitgevoerd bij 1.961 patiënten, die semaglutide of een placebo hebben gekregen gedurende 68 weken na elkaar. De STEP 4-studie is uitgevoerd bij 803 patiënten die semaglutide hebben gekregen gedurende 20 weken en die daarna werden gerandomiseerd naar verdere behandeling met semaglutide of overschakeling op een placebo gedurende 48 weken. Voor hun analyse hebben de vorsers de CMDS (Cardio-Metabolic Disease Staging) gebruikt, een gevalideerde schaal, die het risico op ontwikkeling van diabetes over een periode van tien jaar evalueert uitgaande van de leeftijd, het geslacht, de BMI, de glykemie, de serumtriglyceriden, de HDL-cholesterolconcentratie en de bloeddruk.In de STEP 1-studie is de CMDS-score gedaald met 61% in de semaglutidegroep (van 18,2% bij inclusie in de studie naar 7,1% na 68 weken) en met 13% in de placebogroep (van 17,8% naar 15,6%). De sterkste daling is waargenomen bij de patiënten die het hoogste risico liepen (patiënten met prediabetes). De daling van de CMDS-score ging gepaard met een gemiddelde vermagering met 16,9% in de semaglutidegroep en met 2,4% in de placebogroep. De risicoscore is gedaald tot 7,7% (daling met 32% en extra vermagering met 8,8%) bij de patiënten die verder werden behandeld met semaglutide, en is gestegen met 15,4% bij de patiënten die waren overgeschakeld op een placebo (stijging met 41% en gewichtstoename met 6,5%).Naar de presentatie van WT Garvey. EASD 2022 SO40-562.