Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Een vooraf gespecificeerde analyse van de fase III-studie ENDEAVOR leert dat de totale overleving van patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom significant beter is met carfilzomib dan met bortezomib. De voordelen van carfilzomib werden teruggevonden in alle subgroepen.

Hogere incidentie van anuskanker

Hogere incidentie van anuskanker

De incidentie van anuskanker stijgt bij mannen en vrouwen of in tal van landen bij vrouwen, vooral in de Amerika's, Noord- en West-Europa en Australië.