...

In die populaties was het spinocellulaire anuscarcinoom veel frequenter dan de andere subtypes en dat was de belangrijkste verklaring voor de stijgende incidentie van anuskanker. De incidentie van het andere belangrijke subtype, adenocarcinoom van de aars, blijft stabiel of is licht verminderd in die populaties. De stijging van de incidentie van spinocellulair anuscarcinoom is waarschijnlijk toe te schrijven aan een hogere prevalentie van omgevingsgebonden risicofactoren, met name HPV-infectie. Nagenoeg alle gevallen van spinocellulair anuscarcinoom zijn HPV-positief.Islami F et al. International trends in anal cancer incidence rates Int. J. Epidemiol. (2016) doi: 10.1093/ije/dyw276. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 27 oktober 2016http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/25/ije.dyw276.abstract