...

In die open studie werden 929 patiënten in 198 centra in 27 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en de streek rond de Stille Oceaan tussen juni 2012 en juni 2014 gerandomiseerd naar carfilzomib (n = 464) of bortezomib (n = 465). Het betrof patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom die al één tot drie behandelingslijnen hadden gekregen.De totale overleving werd geanalyseerd na een mediane follow-up van 37,5 maanden in de carfilzomibgroep en 36,9 maanden in de bortezomibgroep. De mediane totale overleving was 47,6 maanden (95% BI = 42,5 maanden tot niet te bepalen) in de carfilzomibgroep en 40,0 maanden (95% BI = 32,6 - 42,3 maanden) in de bortezomibgroep (HR = 0,791, p = 0,010). Bij een subgroepanalyse was de risicoverhouding altijd beter met carfilzomib, ook bij patiënten die al één, twee of drie behandelingen hadden gekregen, en ongeacht of de patiënten al dan niet al een behandeling met bortezomib of een immunomodulerend middel hadden gekregen.Dimopoulos MA et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology - gepubliceerd op 23 augustus 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30578-8. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30578-8/fulltext