Alles over ASCO2016

Prof. Marc Peeters : "Nog heel wat vragen onbeantwoord, vooral op het vlak van immunotherapie"

Prof. Marc Peeters geeft een overzicht van de belangrijkste presentaties over gastro-intestinale kanker tijdens ASCO 2016. Hij benadrukt met name enkele studies over anale kanker en bespreekt de resultaten met immunotherapie in dit vakgebied. Hij heeft het ook nog over de studie van Alan Venook over het verschillend gedrag van colorectale kankers in functie van hun lokalisatie, links of rechts.

Prof. Jean-François Baurain : "De associatie ipilimumab/nivolumab kan effectief meerwaarde bieden voor bepaalde patiënten met gemetastaseerd melanoom"

In het eerste deel van dit interview dat we in Chicago hadden met prof. Jean-François Baurain (Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussel), bespreekt hij de opmerkelijke resultaten van de CheckMate 067-studie. In deze studie doet de associatie ipilimumab/ nivolumab het beter dan enkel ipilimumab bij niet eerder behandeld gemetastaseerd melanoom.

Prof. Jean-François Baurain : "Ik ben optimistisch en overtuigd dat we op termijn patiënten met gevorderd melanoom kunnen genezen"

Het tweede deel van het interview met prof. Baurain analyseert de CheckMate-069-studie, een vergelijking van de associatie van twee immunotherapieën - ipilimumab, een anti-CTLA4, en nivolumab, een PD-1-inhibitor - ten opzichte van een monotherapie met ipilimumab, bij patiënten met niet eerder behandeld gevorderd melanoom... De kanker was gemetastaseerd of niet-reseceerbaar (stadium III of IV) en ging gepaard met een slechte prognose. De resultaten tonen een verhoogde objectieve response rate (ORR) en een verbeterde progressievrije overleving (PFS) in de groep die de associatie ipilimumab/ nivolumab kreeg, in vergelijking met enkel ipilimumab. In de eerste groep was er ook een verhoogd percentage bijwerkingen. "Deze nevenwerkingen lijken niet te interfereren met de indrukwekkende doeltreffendheid van de behandeling", benadrukt prof. Baurain, die met ongeduld uitkijkt naar de resultaten voor de globale overleving.

Hormoontherapie verlaagt het risico op relaps en handhaaft de levenskwaliteit op lange termijn

Op het ASCO 2016 werd een fase III-studie gepresenteerd, die aantoont dat voortzetting van een behandeling met een aromataseremmer, in casu letrozol, gedurende 5-10 jaar bij gemenopauzeerde vrouwen met een borstkanker in een vroeg stadium het risico op relaps significant verlaagt in vergelijking met de placebo. De behandeling houdt ook de levenskwaliteit op peil. De gegevens werden gepresenteerd in de vorm van twee 'late breaking abstracts'.

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.