Geen bijkomend voordeel radiotherapie na volledige maagtumorresectie

Geen bijkomend voordeel radiotherapie na volledige maagtumorresectie

In deze multicentrische (56 centra in Nederland, Zweden en Denemarken), open label fase 3-studie werden 788 patiënten gerandomiseerd om na preoperatieve chemotherapie en resectie van de maagtumor, ofwel behandeld te worden met postoperatieve chemotherapie alleen, ofwel met postoperatieve chemotherapie in combinatie met radiotherapie.

Nut van fysische activiteit tijdens chemotherapie voor borstkanker

Nut van fysische activiteit tijdens chemotherapie voor borstkanker

Intensieve fysische activiteit gedurende de chemotherapie is geassocieerd met minder vermoeidheid, sneller herstel tussen de chemotherapiebehandelingen en een positievere mentale toestand met een beter algemeen welzijn tot gevolg.