...

Oncologieverpleegkundigen dienen niet alleen informatie te verschaffen, waarbij ze uitleggen hoe vrouwen met borstkanker hun fysische activiteit kunnen opdrijven, maar moeten dit ook aanmoedigen, de voordelen ervan toelichten en vooral benadrukken dat er geen nadelen verbonden zijn aan het uitoefenen van fysische activiteit tijdens chemotherapie.Gegevens werden bekomen door middel van een vragenlijst, welke werd ingevuld door honderd vrouwen met borstkanker, die werden behandeld met adjuvante chemotherapie. Belangrijke factoren om fysisch actief te zijn gedurende de periode van chemotherapie zijn de mate van fysische activiteit voor de diagnose van borstkanker en de informatie, die door de oncologieverpleegkundige verstrekt wordt bij de aanvang van de chemotherapie. De meest frequente fysische activiteit is wandelen (57,2% minimum viermaal per week) en fietsen (17,2% minimum tweemaal per week).De correlationele analyse toonde significant aan dat de fysische activiteit een impact heeft op het gevoel van algemeen welbevinden (r = 0,27; p > 0,01), zich minder moe voelen (r = 0,40; p < 0,001), sneller herstel na de chemotherapiesessies (r = 0,29; p < 0,01) en een betere mentale toestand (r = 0,25; p = 0,03).Wilhelmsson, A. et al.: Motivation to uphold physical activity in women with breast cancer during adjuvant chemotherapy treatment. European Journal of Oncology Nursing 29 (aug 2017) 17-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2017.03.008. Online 3 mei 2017.