Belgian Oncology News

Web weergave

Geachte aandachtige BOhN-lezer,Het komt slechts zelden voor dat de verantwoordelijke uitgever en niet de hoofdredacteur zelf zich tot jullie richt in een edito. Dat gebeurt enkel en alleen als er een specifieke reden voor is, en dat is vandaag het geval.

EDITORIAAL

De multidisciplinaire colorectale kankergroep van het universitair ziekenhuis Leuven organiseerde op 20 en 21 oktober in Brugge een congres over de vooruitgang in de aanpak van het rectumcarcinoom. Eric Van Cutsem (Leuven) en André D'Hoore (Leuven) verwelkomden een indrukwekkend forum van nationale en internationale experts. We geven hier een overzicht van dit boeiende congres.

HIGHLIGHTS

De BGDO educational meeting vond plaats op 22 september en behandelde de nieuwe op ASCO, WCGIC en ESMO voorgestelde gegevens. Om een overlapping met de bijdragen die dit behandelen in de huidige en vorige uitgave van BOhN te vermijden, focussen we ons op de boeiende presentatie van prof. dr. Francesco Sclafina (Jules Bordet en ULB) over de recente realisaties van het translationeel onderzoek in colorectaal carcinoom.

HIGHLIGHTS

De behandeling van kanker is in de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Momenteel maakt 60% van de patiënten gebruik van erkende therapieën (1) zoals homeopathie om hun kankerbehandeling aan te vullen en de tolerantie te verbeteren. Een recente studie (2), gepubliceerd in The Oncologist, toont het gunstige effect aan van homeopathische behandelingen op de levenskwaliteit en de levensduur van patiënten met longkanker, samen met de conventionele behandelingen.

MEDIFORUM

Voldoende fysieke activiteit heeft onweerlegbare voordelen voor kankerpatiënten. Daarom biedt AZ Nikolaas, inmiddels gefusioneerd met AZ Lokeren tot Vitaz, reeds jaren verschillende intensieve bewegingsprogramma's aan kankerpatiënten die hun behandeling hebben afgerond aan. Sinds vorig jaar is Vitaz gestart met een nieuw project.

SUPPORTIEVE ZORG

Een Belgische studie onderzocht op nationaal niveau de evolutie en impact van cervixkankerscreening bij vrouwen < 25 jaar tussen 2010 en 2019. Hoewel de Belgische richtlijnen reeds decennia een beginleeftijd van 25 jaar aanbevelen, worden er in de praktijk immers nog steeds jongere vrouwen gescreend en behandeld, en geldt de terugbetalingsregeling ook voor hen.

IN THE PICTURE

In samenwerking met Pain in Motion organiseerde de VUB op 19 oktober een symposium over nieuwe opvattingen binnen borstkanker (p)revalidatie. Onder meer werd uitgeweid over de impact van een gezonde levensstijl, het nut van prevalidatie, en over de barrières die (p)revalidatie kunnen bemoeilijken.

SUPPORTIEVE ZORG

In een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Cancers heeft de groep van prof. Pierre Sonveaux van de UCLouvain aangetoond dat het Cox7b-eiwit bij muizen fungeert als 'sensor van de bestemming' en metastatische progenitorcellen van een humane drievoudig negatieve borstkanker laat halt houden in de hersenen, waar ze dan metastasen vormen.

DOSSIER

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een myeloproliferatieve neoplasie (MPN) met een incidentie van één tot twee gevallen per 100.000 volwassenen. Dit resulteert in ongeveer 15% van de nieuwe diagnosen van leukemie op volwassen leeftijd. CML wordt gekarakteriseerd door een gebalanceerde genetische translocatie: t(9;22)(q34;q11.2), door een fusie van het Abelson-gen (ABL1) op chromosoom 9q34 met het breekpuntclusterregio (BCR)-gen op chromosoom 22q11.2.

DWARS DOOR DE HEMATOLOGIE