Postoperatieve radiotherapie verbetert overleving niet bij positieve sectievlakken na lobectomie

Postoperatieve radiotherapie verbetert overleving niet bij positieve sectievlakken na lobectomie

Op basis van de 'National Cancer Data Base' (dit is een klinische oncologische gegevensbank die informatie verzameld van meer dan 1.500 kankergeaccrediteerde ziekenhuizen in de USA), werden de resultaten nagekeken van 49.563 patiënten, die in de periode 1998-2006 een lobectomie ondergingen voor een stadium I of II niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).