Alles over TC

In deze prospectieve, open label, gerandomiseerde, fase III-studie werden drie postoperatieve behandelschema's vergeleken wat resultaat en bijwerkingen betreft: zes cycli docetaxel en cyclofosfamide (TC, n = 524); drie cycli cyclofosfamide/epirubicine/fluorouracil gevolgd door drie cycli docetaxel (CEF-T, n = 523) of epirubicine en cyclofosfamide gedurende vier cycli gevolgd door paclitaxel gedurende 12 weken (EC-P, n = 524).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.